RADIUMHOSPITALETS VENNER

Stiftelsen Radiumhospitalets Venner ble etablert i 2008. Arthur Buchardt er styrets leder. Styret, og ressurspersoner  med nær tilknytning til Radiumhospitalet, ønsker  å bidra i prosjektarbeid til beste for pasienter, pårørende og  ansatte. Vi vil være pådriver inn mot politikere og byråkrati, skaffe midler til pasientrettede tiltak – og styrke Radiumhospitalets identitet og rolle som nasjonalt og internasjonalt kreftsenter

PASIENTER, PÅRØRENDE

Kreft er en sykdomsgruppe som sprer frykt. Sykdommen rammer ikke bare ett organ, eller det familiemedlem som får sykdommen, men hele familien. Direkte eller indirekte

ANSATTE

Kreftbehandling er basert på erfaring og høy faglig kompetanse, i tillegg kommer menneskelig forståelse og omsorg. De ansatte besitter en uvurderlig kombinasjon av dette i pasientarbeidet. Dette er Radiumhospitalets spesielle
kjennemerke